Köp yogautrustning här / Snabb leverans / Fri frakt över 199 kr / Ring oss dygnet runt
0

Your cart is empty

Yogalärarutbildningar med ayurvedisk inriktning

Yogalärarutbildningar - Det kan finnas många anledningar till att vilja utbilda sig till yogalärare.

Af Pernilla Cristvall

Vi har tre olika yogalärarutbildningar med ayurvedisk inriktning, uppdelad i steg som man också kan välja som egens fördjupningar (ashtangayoga, yinyoga och restorativeyoga)

Hvordan beskriver du generelt kurset ditt?

Ashtangayogalärarutbildning i 8 steg,
Yinyogalärarutbildning i 7 steg
Restorativeyogalärarutbildning i 4 steg

Hvor lenge har du tilbudt kurset?

Vi startade vår första yogalärarutbildning 2015.

Er det flere moduler?
Ashtangayogalärarutbildning i 8 steg,
Yinyogalärarutbildning i 7 steg
Restorativeyogalärarutbildning i 4 steg

Hva heter de forskjellige modulene?
Ashtangayogalärarutbildning

1. Asana 1
2. Ayurveda
3. Asana 2
4. Pranayama
5. Chakran
6. Asana 3
7. Yogafilosofi
8. Yoga som yrke

Yinyogalärarutbildning

1. Yinyoga som grund
2. Ayurveda
3. Anatomi
4. Chakra
5. Pranayama
6. Yogafilosofi
7. Yoga som yrke

Restorativeyogalärarutbildning
1. Restorativeyoga
2. Stress & Utbrändhet
3. Mindfulness
4. Yoga Nidra

Hva er innholdet i hver modul ?

Ashtangayogalärarutbildning

Asanas 1 , 30 tim
GRUNDFUNDAMENT – Solhälsningarna och stående asanas
Grundläggande kunskaper om ashtangayogans metod och grundfundament,

Ayurveda, 30 tim
Kunskaper om de 5 elementen samt ayurvedans olika doshor och vayus,

Asanas 2, 30 tim
BLUEPRINTS – Sittande och avslutande asanas
Grundläggande kunskaper om ashtangayogans alla sittande positioner och avslutningssekvensen,

Pranayama, 30 tim
Pranayama enligt Kaivalyadham traditionen och meditation,

Chakran och kroppens energisystem, 30 tim
Fokus på chakrasystemet och nadis,

Ayurveda, 30 tim
Kunskaper om de 5 elementen samt ayurvedans olika doshor och vayus,

Asanas 3, 30 tim
INVERSIONS – Bakåtböjningar och inversioner
Grundläggande kunskaper om ashtangayogans sista positioner i första serien, 30 tim

Yogafilosofi, 30 tim
Patanjali yoga sutra, bhagavadgita, kleshas, koshas, purusha och praktriti,

Yoga som yrke, 20 tim
Hitta sin egen väg att undervisa

……………………………………………………...

Yinyogalärarutbildning

Yinyoga Grund, 40 tim

Baskunskaper i yinyoga

Anatomi, 20 tim
Fascia, skelettvariationer, nervsystemet, vagusnerven, psoas med mera.

Ayurveda, 30 tim
Kunskaper om de 5 elementen samt ayurvedans olika doshor och vayus,

Pranayama, 30 tim
Pranayama enligt Kaivalyadham traditionen och meditation,

Chakran och kroppens energisystem, 30 tim
Fokus på chakrasystemet och nadis,

Ayurveda, 30 tim
Kunskaper om de 5 elementen samt ayurvedans olika doshor och vayus
Yogafilosofi, 30 tim
Patanjali yoga sutra, bhagavadgita, kleshas, koshas, purusha och praktriti,

Yoga som yrke, 20 tim
Hitta sin egen väg att undervisa

……………………………………………………...

Restorativeyogalärarutbildning

Restorativeyoga, 40 tim
Baskunskaper i restorativeyoga, läs mer.

Mot stress & utbrändhet, 25 tim
Tekniker för att skapa balans på djupet i vårt hormonsystem, läs mer.

Mindfulness, 20 tim
Avslappnings- och meditationstekniker samt förhållningssätt till medveten närvaro, läs mer.14-15 mars, 2020

Yoga Nidra, 20 tim
Yoga Nidra är en guidad meditationsteknik som passar utmärkt som komplement till restorativeyoga- och yinyogaklasser.

Hva koster en modul? Hva koster hele kurset samlet?
Se nedan:

Livsenergin (prana) är grunden i yogans alla delar och vi har därför valt det som en röd tråd genom hela vår utbildning i både ashtangayoga och yinyoga. Att medvetet sträva efter att balansera vår prana i kropp och sinne genom asanas, ayurveda, pranayama, chakran och yogafilosofi.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ashtangayogalärarutbildning

8 steg: sammanlagt 250 lektionstimmar.
Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.

Den här utbildningen passar dig som har funderingar på att börja undervisa och vill ha en grundlig och längre utbildning inom yoga. Du har yogat ett tag och har en regelbunden Mysore ashtangayogapraktik.
1. Asana 1 • 13 – 15 sept 2019
2. Ayurveda • 11 – 13 okt 2019
3. Asana 2 • 15 – 17 nov 2019
4. Pranayama • 24 – 26 jan 2020
5. Chakran • 28 feb – 1 mars 2020
6. Asana 3 • 27 – 29 mars 2020
7. Yogafilosofi • 24 – 26 april 2020
8. Yoga som yrke • 15 – 17 maj 2020

Tillägg: Lärlingsprogrammet, 100 timmar.
Ett perfekt komplement till avslutad yogalärarutbildning som finns möjlighet att söka till om man inte har så mycket erfarenhet av att undervisa innan.

Plats
YogaDevi, Tomtebogatan 30, Stockholm

Pris
38.000 kr inklusive moms varav 10% (3.800 kr) betalas in i samband med anmälan i vårt bokningssystem.

Ingår:
- Dokumentation
- Litteratur
- Personlig ayurvedisk hälsorådgivning i samarbete med Skandinaviska Ayurveda-Akademin.
- Fri yoga på YogaDevi under utbildningen enligt överenskommet schema.

Gästlärare/samarbete:

Johan Ljungsberg, Skandinaviska Ayurveda-Akademin - personliga hälsorådgivningar

Yinyogalärarutbildning
7 steg: sammanlagt 200 lektionstimmar.
Självstudier tillkommer.

En utbildning för dig som vill fördjupa din egen förståelse för yinyoga och ayurveda och utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yinyoga.

Yinyoga grund • 15–18 aug 2019
Ayurveda • 6–8 sep 2019
Anatomi • 19–20 okt 2019
Chakra • 22–24 nov 2019
Pranayama • 7-9 februari 2020
Yogafilosofi • 6–8 mars 2020
Yoga som yrke • 4–5 april 2020

Plats
YogaDevi, Pontonjärgatan 36, Kungsholmen

Pris
30.000 kr inklusiv moms varav 10% (3.000 kr) betalas in i samband med anmälan i vårt bokningssystem.

Ingår:
• Certifieringsdiplom
• Kurslitteratur
• Dokumentation
• Fri yoga på YogaDevi under utbildningen enligt överenskommet schema
• Ayurvedisk hälsorådgivning

Gästlärare/samarbete:

Johan Ljungsberg, Skandinaviska Ayurveda-Akademin - personliga hälsorådgivningar

Restorativeyogalärarutbildning

4 steg: Sammanlagt 100 tim. Självstudier tillkommer.
En utbildning i fyra delar för dig som vill fördjupa dina kunskaper om stress och utbrändhet med fokus på återhämtning via vårt energisystem.
Restorativeyoga • 26–29 sept 2019 :: 5.900 kr
Stress & Utbrändhet • 8–10 nov 2019 :: 4.450 kr
Mindfulness • 22–23 feb 2020 :: 3.500 kr
Yoga Nidra • 14-15 mars 2020 :: 3.500 kr

Rabatterat pris för alla 4 steg: 16.500 kr inkl moms (ord pris 17.350 kr).
Läs mer om restorativeyogautbildningen og Yogalärarutbildningar här.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Beskriv din kurs mer utförligt utifrån följande frågor (beskriv i text, inte genom att länka till en webbsida)

Hur länge har du erbjudit kurser?
Sedan 2014.

Är det flera moduler?
Se ovan Vad är det för skillnad mellan modulerna?
Se ovan.
Vad är det för innehåll i varje modul
Se ovan.
Vad kostar hela kursen sammanlagt?
Se ovan.

Er det eksamener i Yogalärarutbildningar som du tilbyr?

Hvis ja, hvilken form?
Efter avslutad utbildning med inlämnade uppgifter tilldelas ett certifikat för 200- respektive 250-timmars yogalärarutbildning.

Är det någon examen i Yogalärarutbildningar du erbjuder?
Om ja, i vilken form?

Etter å ha bestått eksamen, får studentene en internasjonalt anerkjent sertifisering?
Hvis ja, hvilken?
Hvis nei, får de det andre sertifikater på fullført kurs?

Efter examen, får studenterna ett internationellt godkänt certifikat?
Om ja, vilket?

Om nej, får de något annat slags bevis på slutförd kurs?
Efter avslutad utbildning med inlämnade uppgifter tilldelas du ett certifikat för 250-timmars yogalärarutbildning.

Hur många lärare är knutna till kursen?
4 st samt 2 gästlärare
8: Hvordan kan man bruke ditt yogakurs?
Hva er de tre beste tingene med ditt kurs?
Små personliga grupper, ayurvedisk inriktning och inblick i yogans alla delar.