Kundaliniyoga Institutets yogakurs

Yogalärarutbildning - Kundaliniyoga Institutets yogakurs

Vi erbjuder utbildning till kundaliniyogalärare.

Vilken slags utbildning inom yoga har du själv gått?

Jag har gått kurser inom flera yogatraditioner sedan 17 år tillbaka, men jag är certifierad kundaliniyogalärare steg 1 sedan 2014 och har påbörjat steg 2.

Hur skulle du generellt beskriva din kurs?

En möjlighet att fördjupa dig i yogan för din egen skull, få redskapen till att lära ut, lära dig massor om yogan och dess tekniker, och ja, återupptäcka dig själv och din sanna potential. Yogans tekniker leder dig till en djupare insikt och upplevelse av att kropp, sinne och själ hänger samman. Att alla dessa delar behöver tas omhand och näras för att du ska kunna leva i samklang med dig själv och din omgivning. Vår yogalärarutbildning löper över 2 år för att du ska hinna skapa tillräckligt med utrymme och tid för processen, samt ge dig själv möjlighet att skapa en mer hållbar och skönare tillvaro.

Beskriv din kurs mer utförligt utifrån följande frågor
Hur länge har du erbjudit kurser?

Kundaliniyoga Institutet har utbildat kundaliniyogalärare i 10 år, våra huvudlärare i 20 år.

Är det flera moduler?

Yogalärarutbildningen består av steg 1 och steg 2. Vi erbjuder bägge. Du går först steg 1 som är en 2-årig utbildning och består av 8 närstudiehelger, samt 2 retreat. Steg 2 består av 5 olika temamoduler, som omfattar 6 månaders studier som inleds med ett 6-dagars retreat.

Vad är det för innehåll i varje modul

Träffarna på steg 1 har olika teman, som kort kan sammanfattas såhär:
Introduktion, asana, kriyas, andning och sadhana. Yogisk och västerländsk anatomi, chakrasystemet, asanas ur ett energimässigt perspektiv, yoga för speciella behov. Sinne och meditation, ljud och mantran.

Lärarrollen, personlig och andlig utveckling, samt hur du når ut som yogalärare.Humanologi, yogisk livsstil och filosofi.

Vad kostar en modul? Vad kostar hela kursen sammanlagt?

Kundaliniyogalärarutbildningen steg 1 kostar 48 000 SEK inklusive moms, därtill kommer kostnader för två 4-dagars retreat, samt kurslitteratur.

Är det någon examen i kursen du erbjuder?

Om ja, i vilken form?
Du blir internationellt certifierad kundaliniyogalärare.

Efter examen, får studenterna ett internationellt godkänt certifikat?

Ja, du blir certifierad för 500 h via KRI - Kundalini Research Institute, som också uppfyller kraven enligt Yoga Alliance.

Hur många lärare är knutna till kursen?

Lead Teacher Trainers är Maja Tellegård och Viveka Pasquier, samt Teacher Trainers Eleonor Fernerud och Rita Welander.

På vilket sätt kan man ha nytta av din yogakurs? Vad är bäst med din kurs?

Du kan gå vår yogalärarutbildning både med intentionen att bli yogalärare och undervisa andra, eller så väljer du att gå den för din egen skull. Oavsett vilket ger utbildningen dig redskap och bred yogisk kunskap för livet. Att utbildningen löper över 2 år ger dig en fantastisk möjlighet att verkligen implementera yogan i alla aspekter av ditt liv, du får mogna långsamt under processens gång och är hela tiden vägledd och coachad av erfarna lärare.

Yogalärarutbildning