Emma Stålvik Nia Movement Yoga Göteborg

 

Vilken/vilka yogaform(er) undervisar du i?

Jag undervisar i Yoga Somatics, Yin Yoga och Restorative Yoga Göteborg

Varför just den/dem?

Yoga Somatics var kärlek vid första upplevelsen för mig! Hela min kropp och själ bara vibrerade JA, i varje cell. Ett helt underbart sätt att fördjupa min relation till mig själv och livet och att få uppleva njutning, sinnlighet, läkning, mjuknande och öppnande i och genom min kropp. I tillåtelse, lyhördhet och omtanke.
Yoga Somatics har öppnat dörren till de mer lugna, yin-inspirerade yoga-formerna. För mig är det också ett fantastiskt komplement till den mer fysiskt dynamiska dansinspirerade rörelseformen Nia som jag arbetat med länge.

Vad kan man som deltagare på Copenhagen Yoga Festival förvänta sig av din klass?

Jag skulle vilja säga att jag kommer bjuda in till en lite annorlunda yoga-upplevelse. Vi kommer röra oss in i ett mjukt, långsamt och utforskande flöde. En inbjudan till att känna och förnimma. Ett välkomnande av det inkännande och intuitiva.

Finns det något specifikt som du jobbar med i din yoga eller din undervisning för tiden? Vad?
Att mjukna. I mjuknandet kan vi få uppleva ett öppnande. En närhet och intimitet med oss själva och det som är.

Vart hittar du inspiration till din undervisning?

I naturen. I poesi. I sutras. I musik. I möten. I livet.

Berätta om hur yogan fick sin plats i ditt liv. Hur hittade du den?

Jag mötte Ateeka, grundaren till Yoga Somatics på en festival. Mitt hjärta bara brast öppet i ett efterlängtat innerligt möte med mig själv.

Hur tar du yoga med dig utanför mattan - hur visar det sig i ditt liv?

Yoga för mig är mer utanför mattan än på den. Det är i min närvaro i mina sinnen, det är i min förmåga att vara öppen och ta emot nuet, det är i min förmåga till äkta och nära möten, det är i kontakten med mitt andetag genom dagen, det är kontakten med mina känslor och reaktioner, min kraft, min sanning, min medvetenhet….

Vad tror du nästa steget med yoga är i ditt liv?

Fortsätta fördjupa, mjukna och öppna….

Varför tycker du att man ska börja med yoga?

Jag tänker att man ska börja med yoga om man känner en längtan, en dragning, en lust eller tydligt behov i kropp, sinne eller känslor som yogan kan hjälpa till med. Utifrån det så får man kanske utforska lite så att man hittar en form av yoga och en lärare som man känner klingar rätt.

Om du skulle komma med ett gott råd till moderna människan, baserat på din vetenskap om och erfarenhet med yoga, vad skulle det då vara?

Skapa tid för det oplanerade.
Skapa utrymme till varande istället för det görande och prestation som vårt samhälle hela tiden uppmuntrar till.
Fundera över när du känner dig närvarande och i kontakt med dig själv och välj att bjuda in mer av det i ditt liv.
Gör det du älskar.
Vila. Vila ofta.