Ulrika Norberg Be a Warrior

Be a Warrior - Ulrika Norberg

Att delta på YogaGames innebär att man ges möjlighet att yoga för flera olika yogalärare, lyssna till inspiratörer inom yoga och att man får tanka på med energi, intryck och idéer. Det blir så tydligt att yogan är så mycket, en livsstil och ett sätt att se på livet om man så vill och att det finns så många vägar att nå in till den plats av förening av kropp, sinne och varande som yogan strävar efter.

Sophia Göth är en av de lärare som hade ett pass på lördagen. Hon är yogalärare inom grenen Kundalini yoga och hon höll ett pass mot slutet av lördagen, som hon kallade Radiant body. Där tog hon oss igenom en mental resa med tidsuppfattning och vårt förhållande till tid i fokus.

Ulrika Norberg talade till oss i lokalen om att tid är det enda vi faktiskt äger och att allt mätande av tid osv är påhittat av oss människor.

Hon uppmanade oss att väcka kundalinikraften inom oss, genom andning och rörelse i kombination. Genom att inte ge upp, inte låta vår inställning till tid ta över utan att istället hålla i rörelsen, våga låta den få ta av vår tid.

Genom att göra detta så finner vi även ett sätt och ett verktyg för att kunna frigöra oss från tidens kontroll över oss i våra liv menade hon. Att delta på Sophia Göths pass som det sista för dagen gav en känsla av ro, fridfullhet och gav mig en skön och mentalt frigörande stund.

Ulrica Norberg | Live. Love. Learn.

På söndagen deltog jag i Ulrica Norbergs pass Be a warrior – vilket gav en väldigt holistisk upplevelse där hon tog oss genom de anatomiska aspekterna av det asanas ger oss i relation till vår diafragma och flödet i vårt blodomlopp.

Hon fördjupade sig i hur vi muskulärt är med om att muskelkedjorna hakar i varandra och ger oss stabilitet. Den biomekaniska, fysiologiska, muskulära och mentala harmonin ger oss ett tillstånd av mental och kroppslig avslappning, sukha. Under det flödande passet talade Ulrica Norberg till oss i salen om att vi är ute efter att finna sukha nä vi yogar.

En viktig inkörsport är asanas och flödet men så småningom hittar vi kraften i oss själva. Att söka och vilja finna sin inre kraft till sukha behöver vi idag, liksom vi alltid har behövt.

Det har vi behövt sedan mänsklighetens första början på jorden, det är en universell drivkraft, och har funnits lika länge som människan. Genom asanas som krigarpositionerna återtar vi vår sans och balans i kroppen, i världen, i alltet.

Mot slutet av passet sydde Ulrica Norberg så ihop säcken när hon talade om kraften av att finna sukha, känslan av inre lugn och harmoni. Hon gav oss en vision kring hur vi, om vi kopplar ihop oss med varandra och låter den här kraften få strömma genom oss och ut ur oss, till och med skulle kunna finna sukha för hela mänskligheten och börja arbeta tillsammans istället för mot varandra.

Då ulrika norberg och jag efter passet satte oss ned för ett kort samtal såg hon mig i ögonen och sa: det jag helst av allt önskar förmedla med mina pass är närvaro. Och det gjorde ulrika norberg helsingborg verkligen.

Jag fick med mig en känsla av en holistisk yogaupplevelse där vi under ett enda pass fick starta med flera av de goda fysiska effekterna av yogan, vi informerades vidare genom de mentala och sedan även över till de spirituella delarna av att praktisera yoga, alltmedan vi flödade i välgörande, stärkande och stretchande yoga asanas. Och just detta möjliggjorde Ulrica genom att hon under hela passet var så på riktigt helt och fullt närvarande med oss alla yogis och yoginis i lokalen.