Intervju med Ashtangayogans mästare

Intervju med Ashtangayogans mästare Paramaguru R.Sharath Jois från Mysore -av sina elever kärleksfullt kallad ”Sharathji”

Af Jens Bache

Att delta i en workshop innebär generellt att man får möjlighet att förbättra sin yogautövning - det kan handla om en asana, något som vi uppfattar som besvärligt, om att fördjupa vår kunskap om yoga eller att man är nyfiken på att lära känna en lärare.

Att man som elev blir sedd av en lärare innebär att man kan få hjälp med att lösa ett problem och få en bättre förståelse för sin yogautövning. Att vara med på en workshop tillsammans med andra likasinnade handlar också om att möta nya och gamla vänner och att dela en fantastisk och annorlunda upplevelse. Allt det här får man om man deltar på en workshop med Sharathji!

Även om det är ledda klasser under hela workshopen och det är många deltagare, så hjälper Sharathji de elever som behöver hjälp med vissa āsana - och man får alltid hjälp precis när man behöver det som mest!

Efter en workshop med sex dagar av ledda klasser, där vi följer Sharathjis rytm blir effekterna att man känner sig otroligt stark och stabil både till kropp och själ. Gruppen blir som en flock fåglar eller ett stim med fiskar som rör sig synkront tillsammans. Ofta kommer man över sånt som man kanske tidigare har upplevt som begränsningar genom att gruppens energi är så kraftfull - det är som att vi alla tillsammans lyfts av den kraften.

Endel av våra elever har upplevt att de kommit över en rädsla, som till exempel att våga stå i Śīrṣāsana (huvudstående) mitt i rummet utan stöd. Konferensen ger också en fantastisk möjlighet till att lära sig mer om yoga som livsstil och att få lära känna Sharathji lite mer.

Sharathji kommer tillbaka till Skandinavien för att besöka sina elever och för att göra yogan tillgänglig för människorna här. Det här är en intervju gjord av Jens Bache med Sharathji, från fredagen den 21 juni kl 18.30 lokal tid i Mysore, om yoga och hans undervisning.

Anmäl dig till Sharathjis workshop i Stockholm HÄR..

Jens: Käre Sharathji, kan du med några få ord berätta om Aṣṭāṅgayoga?

Sharathji:
Aṣṭāṅgayoga baseras på Patañjali's Yogasūtras beskrivning av yogans åtta grenar: yama, niyama, āsana, prāṇāyāma , pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna and samādhi. I aṣṭāṅgayoga fokuserar vi lite mer på den tredje grenen - āsana.

Vi utövar yoga för att få ro och bättre hälsa - både fysiskt och mentalt, för att kunna uppnå ett sinnestillstånd av jämnmod och stillhet vilket är yogans ändamål. Yoga är att kunna hantera oss själva med balans.

Jens: Vi är så glada för att du kommer till Skandinavien igen - det blir sjunde gången du besöker Köpenhamn och fjärde gången du besöker Stockholm. Många av våra elever säger att det verkar som om du trivs här! Är det något speciellt som du tycker om i Skandinavien och med eleverna här?

Sharathji:
Människorna i Skandinavien är väldigt trevliga. De är lugna och naturliga - men naturligtvis finns det trevliga och bra människor i andra länder också!

Eleverna här är fokuserade och intresserade av att gå djupare i sin sādhana (spirituell praktik, utövning) och de vill gärna att jag kommer till Skandinavien. Som lärare vill man gärna undervisa där det finns intresse och entusiasm till att lära sig mer. Om det inte finne ett sökande (hos eleverna) tappar läraren intresset. Jag åker dit där eleverna vill lära sig mer!

Jens: Du reser mycket och till många platser i världen - till Europa, Asien och Amerika. Upplever du att det är skillnad på att undervisa workshops ute i världen jämfört med att undervisa i Mysore?

Sharathji:
Undervisningen är densamma, det är en och samma metod. Mina resor handlar inte om mig, det handlar om att undervisa eleverna för att få människor att förstå metoden. Under månaden jag tillbringar i Europa hänger jag mig helt åt att undervisa och att tjäna aṣṭāṅgayogan och eleverna.

Jag vet att alla inte har möjlighet att resa till Mysore. Många kan inte få ledigt från sitt arbete eller så har de familj. Jag är också medveten om att inte alla som ansöker om att studera in Mysore kommer in. Resorna är för mig ett sätt att komma i kontakt med och undervisa fler människor för att sprida yogans budskap.

Grundläggande är undervisningen densamma i Mysore. Skillnaden är att jag i Mysore undervisar eleverna individuellt på klasserna, men det är samma yoga. Det är bara platsen som skiljer sig åt.

Anmäl dig till Sharath Jois workshop här…

Astanga yoga event

Jens: Hur är din undervisning relaterad till din egen utövning?

Sharathji:

Det är viktigt att först själv uppleva vad yoga är. Det är omöjligt att undervisa utan ha egen erfarenhet. Jag måste ha upplevelsen i min egen kropp innan jag kan lära ut till andra.

Jag måste först och främst få erfarenhet av vad yoga är för utan det kan vi inte bli lärare. Att undervisa yoga utan erfarenhet är väldigt olyckligt. Du måste först göra sādhana för din egen skull, därefter kan du undervisa.

Man kan jämföra det med en ingenjör som ska göra en bra konstruktion. Ingenjören måste veta vad han eller hon gör - på liknande sätt är yoga som ingenjörskonst.

Jens: Kan du dela med dig av några exempel från hur din egen yogapraktik reflekteras i ditt liv?

Sharathji:

Yogautövningen gör mig till en bättre människa. Yogan är för livet, för välmående och den ger mig lugn. Livet består av många upp och nedgångar, med många olika färger ,som gör sinnet distraherat. Yoga och sādhana stabiliserar sinnet. Med ett stabilt sinne finns det ingen situation som gör att det inre sinnet blir distraherat eller stört. Du kan hantera alla olika situationer på ett bra sätt så att du kan fatta bra och riktiga beslut.

Jens: Du har nyligen skrivit en ny bok med titeln ”Ageless”. Den är lite annorlunda om man jämför med din tidigare bok ”Anusthāna”. Kan du berätta lite om hur boken kom till?

Sharathji:

Ageless kom till för att sprida yogan till alla människor. Genom att ge ett bredare perspektiv kan yogan kan nå ut till flera människor - även utanför Aṣṭāṅgayoga gemenskapen. Många människor lider av sjukdomar både fysiskt och mentalt och boken innehåller lite av allt möjligt - råd kring hur man kan förändra sin livsstil, om fysisk hälsa, restriktioner kring mat, sovvanor och hur man kan bli mer hälsosam och aktiv med hjälp av bara några få āsana. Āsana är endast en del av yoga och boken handlar om hur man kan leva ett gott liv med en god livsstil.

Den handlar om hur man kan bli mer hälsosam genom bara några få förändringar i livet. Den är inte bara om en av yogans grenar utan om hur du kan göra dessa förändringar för att bli mer hälsosam.

Jens: Hur regelbundet eller ofta är det nödvändigt att praktisera yoga för att få hälsosamma effekter:

Sharathji:

Ju mer du gör desto bättre. Praktisera så många dagar i veckan du kan. Din hälsa kommer att förbättras om du utövar yoga fyra-fem dagar i veckan. Sex dagar är väldigt bra. Yoga ska praktiseras varje dag tidigt på morgonen - då känner man sig pigg och fräsch hela dagen. När du praktiserar på morgonen så får du energi till att utföra ditt arbete, du får ett fridfullt sinne och du kan ge arbetet ditt bästa.

Jens: Är det något du kan säga till människor som inte har prövat aṣṭāṅgayoga än eller som inte har mött dig tidigare?

Sharathji:

Kom och prova! Elever kan komma till workshopen även om de är nybörjare. Det finns inget fel i att komma och försöka och göra så gott man kan. Somliga tycker om metoden. Andra inte. Vi har alla olika personligheter men inget fel i att komma och se hur det är. Kom och prova för hälsans skull - hälsa är rikedom! Kom och gör ett försök så ska jag hjälpa dig med det du behöver.

Jens: Tack så hemskt mycket, käre Sharathji. Tack för att du så omtänksamt delar med dig av din kunskap och dina insikter. Vi ser mycket fram emot att snart ha dig här i Skandinavien igen!

Jens Bache gjorde intervjun med hjälp av Susanna Finocchi från Astanga Yoga Copenhagen. Lisa Lalér från Yogashala Stockholm har varit behjälplig med formuleringav frågor till intervjun.

Sharathji ger workshops 3.-8. juli i Stockholm, 10.-15. i London og 17.-22 i Köpenhamn.

Information och anmälan:

Stockholm 3-8 July
www.yogashalastockholm.se

London 10-15 July
www.astangayogalondon.com

Köpenhamn 17-22 July
www.ayc.dk

Yogashala Stockholm