Yogakloss

Yogakloss

När du övar yoga upptäcker du förmodligen tidigt att vissa ställningar kan vara svåra att uppnå eller hålla utan smärta eller överdriven ansträngning, då kroppen kanske inte ännu nått sin maximala flexibilitet. Om du är en fullt utvecklad yogi och har exakt kontroll över din kropp, är s.k. ”props” eller tillbehör i yogan ingenting för dig. Du behöver dem inte. Men för oss andra kan de vara oumbärliga hjälpmedel på vägen dit och något som kan förändra upplevelsen från något slitsamt till en helt ny nivå på upplevelsen. De kan även bidra till att du kan hålla en mer korrekt position.

Yogablock, också kallat yogakloss är ett mycket bra redskap

Yogaklossen är ett utmärkt sådant tillbehör som är mer användbart än du tror, speciellt för stående positioner. I exempelvis halvmånen eller triangeln kan du använda en yogakloss om din hand inte når ner till marken. Förmodligen märker du genast en högre komfort, stabilitet och djup i positionen, men yogaklossen förbät....

Läs mer »